Implementacja mechanizmu skórek w WPF

2013-02-20

W WPF przy wykorzystaniu stylów oraz szablonów w prosty sposób możemy stworzyć mechanizm skórek, dzięki któremu możliwa będzie zmiana wyglądu naszej aplikacji w trakcie jej działania. W dzisiejszym wpisie pokażę jak taki mechanizm stworzyć. Zacznijmy od prostego okna składającego się z kontenera Grid oraz trzech przycisków. Po naciśnięciu każdego z nich załadowana zostanie odpowiednia skórka zmieniająca wygląd aplikacji:

<Window x:Class="Skin.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="194" Width="536">
  <Grid>
    <Button Name="GraySkinButton" Content="SZARY"
        HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
        Margin="27,53,0,0" Width="140" Height="50" FontSize="14"
        Click="GraySkinButton_Click" />
    <Button Name="BlackSkinButton" Content="CZARNY"
        HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
        Margin="189,53,0,0" Width="140" Height="50" FontSize="14"
        Click="BlackSkinButton_Click" />
    <Button Name="BlueSkinButton" Content="NIEBIESKI"
        HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top"
        Margin="351,53,0,0" Width="140" Height="50" FontSize="14"
        Click="BlueSkinButton_Click" />
  </Grid>
</Window>

Teraz stwórzmy definicje naszych skórek: szarej, czarnej oraz niebieskiej. Z reguły poszczególne elementy umieszcza się w oddzielnych plikach (np. style i szablony) ale na potrzeby tego wpisu kod każdej skórki umieszczę w jednym pliku.

Szara skórka (plik GraySkin.xaml) składa się jedynie ze stylu zmieniającego tło grida:

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

  <Style TargetType="Grid">
    <Setter Property="Background" Value="#FFF3F3F9" />
  </Style>

</ResourceDictionary>

Czarna skórka (plik BlackSkin.xaml) posiada definicję szablonu przycisku oraz style dla przycisku i grida:

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

  <ControlTemplate x:Key="button" TargetType="Button">
    <Border x:Name="border"
				Background="{TemplateBinding Background}"
				BorderBrush="{TemplateBinding BorderBrush}"
				BorderThickness="{TemplateBinding BorderThickness}">
      <ContentPresenter x:Name="content" HorizontalAlignment="Center"
               VerticalAlignment="Center" />
    </Border>
    <ControlTemplate.Triggers>
      <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
        <Setter Property="BorderThickness" Value="3" TargetName="border" />
      </Trigger>
      <Trigger Property="IsEnabled" Value="False">
        <Setter Property="TextBlock.Foreground" Value="LightGray"
            TargetName="content" />
      </Trigger>
      <Trigger Property="IsPressed" Value="True">
        <Setter TargetName="content" Property="RenderTransform">
          <Setter.Value>
            <TranslateTransform X="1" Y="1" />
          </Setter.Value>
        </Setter>
      </Trigger>
    </ControlTemplate.Triggers>
  </ControlTemplate>

  <Style TargetType="Button">
    <Setter Property="Template" Value="{StaticResource button}" />
    <Setter Property="Foreground" Value="White" />
    <Setter Property="Background" Value="#FF15A015" />
    <Setter Property="BorderBrush" Value="#FF97F85C" />
    <Setter Property="BorderThickness" Value="0" />
  </Style>

  <Style TargetType="Grid">
    <Setter Property="Background" Value="Black" />
  </Style>

</ResourceDictionary>

Niebieska skórka (plik BlueSkin.xaml) podobnie jak czarna zawiera szablon przycisku oraz style przycisku i grida:

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">

  <LinearGradientBrush x:Key="buttonBackground" StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
    <GradientStop Color="#FF00255A" Offset="0.0" />
    <GradientStop Color="#FF016CC5" Offset="1.0" />
  </LinearGradientBrush>

  <LinearGradientBrush x:Key="activeButtonBackground" StartPoint="0.5,0" EndPoint="0.5,1">
    <GradientStop Color="#FF7FCBED" Offset="0.0" />
    <GradientStop Color="#FFD3ECF9" Offset="1.0" />
  </LinearGradientBrush>

  <SolidColorBrush x:Key="buttonBorderBrush" Color="White" />
  <SolidColorBrush x:Key="buttonForeground" Color="White" />
  <SolidColorBrush x:Key="activeButtonForeground" Color="#FF004990" />

  <DropShadowEffect x:Key="shadow" Color="Gray" ShadowDepth="0" Opacity="0.9" />

  <ControlTemplate x:Key="button" TargetType="Button">
    <Border x:Name="border"
				Background="{StaticResource buttonBackground}"
				BorderBrush="{StaticResource buttonBorderBrush}"
				BorderThickness="3"
				CornerRadius="6">
      <TextBlock x:Name="content" Text="{TemplateBinding Content}"
            HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center"
            Foreground="{StaticResource buttonForeground}"
            TextWrapping="Wrap" TextAlignment="Center" />
    </Border>
    <ControlTemplate.Triggers>
      <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
        <Setter TargetName="border" Property="Background"
            Value="{StaticResource activeButtonBackground}" />
        <Setter TargetName="content" Property="Foreground"
            Value="{StaticResource activeButtonForeground}" />
        <Setter TargetName="content" Property="FontWeight"
            Value="SemiBold" />
      </Trigger>
      <Trigger Property="IsEnabled" Value="False">
        <Setter Property="Background" Value="Gray" TargetName="border" />
        <Setter Property="BorderBrush" Value="Gray" TargetName="border" />
      </Trigger>
      <Trigger Property="IsPressed" Value="True">
        <Setter TargetName="content" Property="RenderTransform">
          <Setter.Value>
            <TranslateTransform X="1" Y="1" />
          </Setter.Value>
        </Setter>
      </Trigger>
    </ControlTemplate.Triggers>
  </ControlTemplate>

  <Style TargetType="Button">
    <Setter Property="Template" Value="{StaticResource button}" />
    <Setter Property="Effect" Value="{StaticResource shadow}" />
  </Style>

  <Style TargetType="Grid">
    <Setter Property="Background" Value="#FFE3ECFD" />
  </Style>

</ResourceDictionary>

Dysponując definicjami skórek możemy przejść do obsługi ich przełączania. Cały mechanizm polega na dynamicznym ładowaniu plików ze skórkami do zasobów aplikacji:

public partial class MainWindow : Window
{
	private ResourceDictionary currentSkin;
	private Collection<ResourceDictionary> appResources;

	public MainWindow()
	{
		InitializeComponent();
		appResources = App.Current.Resources.MergedDictionaries;
		SetSkin(LoadResourceDictionary("GraySkin.xaml"));
	}

	private ResourceDictionary LoadResourceDictionary(string dictionaryName)
	{
		return (ResourceDictionary)App.LoadComponent(
			new Uri(dictionaryName, UriKind.Relative));
	}

	private void SetSkin(ResourceDictionary newSkin)
	{
		if (newSkin == null)
			return;

		if (currentSkin != null)
			appResources.Remove(currentSkin);

		appResources.Add(newSkin);
		currentSkin = newSkin;
	}

	private void GraySkinButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
	{
		SetSkin(LoadResourceDictionary("GraySkin.xaml"));
	}

	private void BlackSkinButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
	{
		SetSkin(LoadResourceDictionary("BlackSkin.xaml"));
	}

	private void BlueSkinButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
	{
		SetSkin(LoadResourceDictionary("BlueSkin.xaml"));
	}
}

Oto efekt działania aplikacji:

GraySkin

BlackSkin

BlueSkin

Posted on 2013-02-20, in .NET/C# and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 komentarz.

 1. Kapitalny wpis 😉 Tego szukałem 😉

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: