Monthly Archives: Sierpień 2014

Użycie własnego atrybutu w Function Evaluator

2014-08-30

Jeżeli w FIM utworzymy nowy typ obiektu z własnymi atrybutami okazuje się, że atrybuty te nie są widoczne w konfiguracji activity Function Evaluator:

FunctionEvaluator1

FunctionEvaluator2

Na szczęście mimo iż nie można ich wybrać bezpośrednio z kontrolek, istnieje sposób odwołania się do nich. Wystarczy użyć wyrażenia [//Target/CustomAttribute] (oczywiście podając właściwą nazwę atrybutu). W przypadku atrybutu docelowego wystarczy wpisać powyższe wyrażenie do destination, z kolei aby odwołać się do wartości takiego atrybutu musimy użyć CustomExpression:

FunctionEvaluator3

Opisany problem nie dotyczy własnych atrybutów bindowanych do standardowych typów obiektów. W takim przypadku są one widoczne w kontrolkach razem z innymi atrybutami.

Reklamy